Открита процедура за възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Открита процедура за възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на село Църквица - ниска зона клон 2"


Отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: "Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на село Църквица - ниска зона клон 2"

Качено на 11.08.2014г.

Решение 9 от 13.08.2014г.

Качено на 13.08.2014г.

 

Необходимите документи можете да изтеглите от тук

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Качена на 18.06.2015 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Качена на 27.07.2015 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП

Качена на 31.07.2015 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Качена на 18.08.2015 г.