ПОКАНА - “Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини на територията на община Никола Козлево”.