Открита процедура за избор на изпълнител за изпълнение на СМР, „Допълнително водоснабдяване на село Ружица“

Открита процедура за избор на изпълнител за изпълнение на СМР, „Допълнително водоснабдяване на село Ружица“

 

Необходимите документи можете да изтеглите от тук

Отваряне на ценови оферти.

Публикувано: 26.08.2014г.

Решение № 11 от 29.08.2014г.

Публикувано на 29.08.2014г.

 

Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП.

Качена на 01.11.2014 г.

 

Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП.

Качена на 12.01.2015 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Качена на 20.04.2015 г.

 

Информация за изпълнение на договор

Качена на 21.04.2015 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП

Качена на 21.04.2015 г.