АКТУАЛНИ КАМПАНИИ

 


КОНКУРС НА ТЕМА "БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА"

с регламента на конкурса може да се запознаете тук:


 

ПРИКЛЮЧИЛИ КАМПАНИИ

 


 

 • КОНКУРС "ЕКОФАНТАЗИИ - 2017"

МКБППМН и община Никола Козлево организират конкурс за изработка на предмети от отпадъчни материали по повод 22 април – Международен ден на Земята

С поканата и регламента за конкурса може да се запознаете от тук

 


 

Благодарим сърдечно на всички вас талантливи деца на Община Никола Козлево, които взехте участие в конкурса "ЕКОФАНТАЗИИ - 2017".   Честито на всички класирани и на всички участници в конкурса организиран от МКБППМН и Общинска администрация Никола Козлево.

Ето и  класацията:


От Първа възрастова група – деца от детски градини - 5 и 6 годишни

 • Първа награда:  Група от ДГ „Радост” с. Пет могили
 • Втора награда:  Ангел Росенов Ангелов – ДГ „Зорница” с. Никола Козлево
 • Втора награда: Юнзюле Юсмен Сали – ДГ „ Слънчево детство” с. Крива река
 • Трета награда: Александра Александрова Николова – ДГ „Здравец” с. Църквица
 • Трета награда: Емир Назиф Хабил –ДГ „Ален мак” с. Вълнари
 • Трета награда: Емир Айкут Сабахгил – ДГ „Пролет” с. Ружица


От Втора  възрастова група – /ученици от I- ви до IV-ти клас/

 • Първа награда: Група от ученици от III-ти клас в   СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево
 • Втора награда: Зейнеб Неждет Акиф – ученичка от IV-ти клас в ОУ „Христо Ботев” с. Вълнари
 • Втора награда: Сали Юсмен Сали – ученик от III-ти клас в   НУ „Борис Първи” с. Крива река
 • Трета  награда: Елица Снежанова Митева -  III-ти клас в   НУ „Борис Първи” с. Крива река
 • Трета награда: Група от ученици от IV-ти клас в ОУ „Свети Климент Охридски” с. Пет могили


От Трета  възрастова група – /ученици от V-ти  до VIII-ми  клас/

 • Първа награда: Група от ученици за изработване на материали от хартия от V-VIII клас в СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево
 • Втора награда: Анелия Атанасова Атанасова- ученичка от VI-ти клас в ОУ “Христо Ботев” с. Църквица
 • Втора награда:Севги Недретова Шабанова – ученичка от VII-ми клас в ОУ “Христо Ботев” с. Църквица
 • Трета  награда: Синем Джелил –ученичка от VIII-ми клас в ОУ “Христо Ботев” с. Вълнари
 • Трета награда: Емел Ерджан Февзи – ученичка от V-ти клас в ОУ „Свети Климент Охридски” с. Пет могили


От Четвърта  възрастова група – /ученици от IX-ти  до XII-ти  клас/

 • Първа награда: Ебру Фаик – ученичка в XIа клас в  СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево
 • Втора награда: ученици от IXа клас в  СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево
 • Втора награда: ученици от Xб клас в  СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево
 • Трета  награда: ученици от XIб клас в  СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево
 

 

 • МКБППМН и община Никола Козлево организират конкурс под надслов "Пижо и Пенда"

С поканата и регламента за конкурса може да се запознаете от тук 

Благодарим сърдечно на всички вас талантливи деца на Община Никола Козлево, които взехте участие в конкурс за мартеници под надслов Пижо и Пенда”.   Честито на всички класирани и на всички участници в конкурса организиран от МКБППМН и Общинска администрация Никола Козлево.

Ето и  класацията:


От Първа възрастова група – ДГ

 

 • Първа награда: ДГ „Зорница” – с. Никола Козлево
 • Втора награда: ДГ „ Здравец” – с. Църквица
 • Трета награда: ДГ „Ален мак” – с. Вълнари
 • Награда за най-автентично пано – ДГ „ Пролет” – с. Ружица

 

От Втора  възрастова група – / от I- ви до IV-ти клас/


 • Първа награда: Ралица Захариева Христова –

ученичка в III-ти клас в СУ „Ц.Б.Церковски” с. Никола Козлево

 • Втора награда: Зейнеб Неждет Акиф -

ученичка от IV-ти клас в ОУ „Христо Ботев” с. Вълнари

 • Трета  награда: Есин Ерджан Мехмед –

ученик от  IV-ти клас в ОУ „Свети Климент Охридски” с. Пет могили

 • Награда за най-креативна мартеничка:  Нехал Халил Джелил –

ученичка от I-ви клас в ОУ „Свети Климент Охридски” с. Пет могили


От Трета  възрастова група – / от V-ти  до VIII-ми  клас/


 • Първа награда: Есра Юсуф –

ученичка в VIII-ми клас в ОУ „Свети Климент Охридски” с. Пет могили

 • Втора награда: Нурселин Ерджан -

ученичка в VII-ми  клас в ОУ „Христо Ботев” с. Вълнари

 • Трета награда: Севдалина Руменова Страхилова –

ученичка в  VI-ти клас в ОУ „Христо Ботев” с. Църквица

 • Трета награда: Николинка Фидосова -

ученичка в  VI-ти клас в СУ „Ц.Б.Церковски” с. Никола Козлево

 

 


 

 • МКБППМН, съвместно с Общинска администрация, детски градини и родителски клубове на територията на Община Никола Козлево, се включиха в инициативата „Ден на розовата фланелка”  във връзка международния ден срещу тормоза на 22.02.2017 год.

Снимки от инициативата може да разгледате от тук 

 • През месец януари 2017 год. МКБППМН, съвместно с БМЧК- гр. Шумен организира  и проведе обучение по отдаване на първа помощ на БМЧК – с. Никола Козлево и ученици от СУ „Ц.Б.Церковски”

Снимки от инициативата може да разгледате от тук