АКТУАЛНИ КАМПАНИИ

 

 

 


 

 

 

ПРИКЛЮЧИЛИ КАМПАНИИ

 

 

 

Конкурс на тема: „Великденски Екофантазии - 2021

 

Класиране

 


МКБППМН и Община Никола Козлево да отправят покана за участие в

конкурс за мартеници под наслов

“Пижо и Пенда - 2021”

 


 

БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ ПОД НАДСЛОВ „КОЛЕДНО ВЪЛШЕБСТВО”

 

 

 


 

 

МКБППМН и Община Никола Козлево обявява конкурс на тема „ЕКОФАНТАЗИИ -  ХЕЛУИН 2020”

 


МКБППМН и Община Никола Козлево отправят покана за участие в конкурс за  мартеници под наслов

 

“Пижо и Пенда - 2020”.

 

Класиране

 

 


 

 

Покана по повод ежегоден детски празник "Ние можем, пеем и танцуваме"

 

 


МКБППМН и Община Никола Козлево обявява  конкурс на тема: „Великденсдки Екофантазии - 2019” и утвърждава следните регламенти на конкурса

 

 

Класиране


 

 


 

 

МКБППМН и Община Никола Козлево обявява  конкурс за  мартеници под надслов “Пижо и Пенда” и утвърждава следните регламенти на конкурса:

 

КласиранеБлаготворителна Кампания под надслов „Коледно вълшебство”Община Никола Козлево и МКБППМН към Община Никола Козлево организира

 

Общински конкурс-детска рисунка на тема:

„БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА“


 

Община Никола Козлево съвместно с МКБППМН организира спортен турнир по волейбол и футбол за деца и юноши, който ще се проведе на 22.05.2018 г. В СУ „Цанко Бакалов Церковски“ с. Никола Козлево

 

Турнирът ще протече съгласно следната  програма:


 

Конкурсът „Екофантазии“  за изработка на предмети от отпадъчни материали се организира от МКБППМН и Община Никола Козлево по повод 22 април – Международен ден на Земята.


Конкурс за  мартеници под наслов

“Пижо и Пенда - 2018”.

Съобщение: Поради метеорологичните условия, оценяването на творбите от конкурса се отлага за 07 март 2018 година. Класирането ще бъде обявено на сайта на общината на 09 март 2018г.

Комисия да оцени творбите съгласно утвърдения регламент

Класиране

 


 

КОНКУРС НА ТЕМА "БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА"

с регламента на конкурса може да се запознаете тук:.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание Заповед №МК– 23/13.11.2017 год. на Председателя на МКБППМН към Община Никола Козлево, оценяването на творбите от конкурса: ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА“,  ще бъде извършено от комисията на 16.11.2017 год. от 10.00 часа  в сградата на НЧ „Пробуда – 1906г.”с. Никола Козлево.
Всеки, който желае да види творбите може да посети през работно време  залата на  НЧ „Пробуда – 1906г.”с. Никола Козлево.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание Заповед №МК– 23/13.11.2017 год. на Председателя на МКБППМН към Община Никола Козлево, оценяването на творбите от конкурса: ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА“,  ще бъде извършено от комисията на 16.11.2017 год. от 10.00 часа  в сградата на НЧ „Пробуда – 1906г.”с. Никола Козлево.Всеки, който желае да види творбите може да посети през работно време  залата на  НЧ „Пробуда – 1906г.”с. Никола Козлево.

 

Класиране

Снимки от конкурса

 


 

 • КОНКУРС "ЕКОФАНТАЗИИ - 2017"

МКБППМН и община Никола Козлево организират конкурс за изработка на предмети от отпадъчни материали по повод 22 април – Международен ден на Земята

С поканата и регламента за конкурса може да се запознаете от тук

 


 

Благодарим сърдечно на всички вас талантливи деца на Община Никола Козлево, които взехте участие в конкурса "ЕКОФАНТАЗИИ - 2017".   Честито на всички класирани и на всички участници в конкурса организиран от МКБППМН и Общинска администрация Никола Козлево.

Ето и  класацията:


От Първа възрастова група – деца от детски градини - 5 и 6 годишни

 • Първа награда:  Група от ДГ „Радост” с. Пет могили
 • Втора награда:  Ангел Росенов Ангелов – ДГ „Зорница” с. Никола Козлево
 • Втора награда: Юнзюле Юсмен Сали – ДГ „ Слънчево детство” с. Крива река
 • Трета награда: Александра Александрова Николова – ДГ „Здравец” с. Църквица
 • Трета награда: Емир Назиф Хабил –ДГ „Ален мак” с. Вълнари
 • Трета награда: Емир Айкут Сабахгил – ДГ „Пролет” с. Ружица


От Втора  възрастова група – /ученици от I- ви до IV-ти клас/

 • Първа награда: Група от ученици от III-ти клас в   СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево
 • Втора награда: Зейнеб Неждет Акиф – ученичка от IV-ти клас в ОУ „Христо Ботев” с. Вълнари
 • Втора награда: Сали Юсмен Сали – ученик от III-ти клас в   НУ „Борис Първи” с. Крива река
 • Трета  награда: Елица Снежанова Митева -  III-ти клас в   НУ „Борис Първи” с. Крива река
 • Трета награда: Група от ученици от IV-ти клас в ОУ „Свети Климент Охридски” с. Пет могили


От Трета  възрастова група – /ученици от V-ти  до VIII-ми  клас/

 • Първа награда: Група от ученици за изработване на материали от хартия от V-VIII клас в СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево
 • Втора награда: Анелия Атанасова Атанасова- ученичка от VI-ти клас в ОУ “Христо Ботев” с. Църквица
 • Втора награда:Севги Недретова Шабанова – ученичка от VII-ми клас в ОУ “Христо Ботев” с. Църквица
 • Трета  награда: Синем Джелил –ученичка от VIII-ми клас в ОУ “Христо Ботев” с. Вълнари
 • Трета награда: Емел Ерджан Февзи – ученичка от V-ти клас в ОУ „Свети Климент Охридски” с. Пет могили


От Четвърта  възрастова група – /ученици от IX-ти  до XII-ти  клас/

 • Първа награда: Ебру Фаик – ученичка в XIа клас в  СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево
 • Втора награда: ученици от IXа клас в  СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево
 • Втора награда: ученици от Xб клас в  СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево
 • Трета  награда: ученици от XIб клас в  СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево
 

 

 • МКБППМН и община Никола Козлево организират конкурс под надслов "Пижо и Пенда"

С поканата и регламента за конкурса може да се запознаете от тук 

Благодарим сърдечно на всички вас талантливи деца на Община Никола Козлево, които взехте участие в конкурс за мартеници под надслов Пижо и Пенда”.   Честито на всички класирани и на всички участници в конкурса организиран от МКБППМН и Общинска администрация Никола Козлево.

Ето и  класацията:


От Първа възрастова група – ДГ

 

 • Първа награда: ДГ „Зорница” – с. Никола Козлево
 • Втора награда: ДГ „ Здравец” – с. Църквица
 • Трета награда: ДГ „Ален мак” – с. Вълнари
 • Награда за най-автентично пано – ДГ „ Пролет” – с. Ружица

 

От Втора  възрастова група – / от I- ви до IV-ти клас/


 • Първа награда: Ралица Захариева Христова –

ученичка в III-ти клас в СУ „Ц.Б.Церковски” с. Никола Козлево

 • Втора награда: Зейнеб Неждет Акиф -

ученичка от IV-ти клас в ОУ „Христо Ботев” с. Вълнари

 • Трета  награда: Есин Ерджан Мехмед –

ученик от  IV-ти клас в ОУ „Свети Климент Охридски” с. Пет могили

 • Награда за най-креативна мартеничка:  Нехал Халил Джелил –

ученичка от I-ви клас в ОУ „Свети Климент Охридски” с. Пет могили


От Трета  възрастова група – / от V-ти  до VIII-ми  клас/


 • Първа награда: Есра Юсуф –

ученичка в VIII-ми клас в ОУ „Свети Климент Охридски” с. Пет могили

 • Втора награда: Нурселин Ерджан -

ученичка в VII-ми  клас в ОУ „Христо Ботев” с. Вълнари

 • Трета награда: Севдалина Руменова Страхилова –

ученичка в  VI-ти клас в ОУ „Христо Ботев” с. Църквица

 • Трета награда: Николинка Фидосова -

ученичка в  VI-ти клас в СУ „Ц.Б.Церковски” с. Никола Козлево

 

 


 

 • МКБППМН, съвместно с Общинска администрация, детски градини и родителски

клубове на територията на Община Никола Козлево, се включиха в инициативата „Ден на розовата фланелка”  във връзка международния ден срещу тормоза на 22.02.2017 год.

Снимки от инициативата може да разгледате от тук 

 • През месец януари 2017 год. МКБППМН, съвместно с БМЧК- гр. Шумен

организира  и проведе обучение по отдаване на първа помощ на БМЧК – с. Никола Козлево и ученици от СУ „Ц.Б.Церковски”

Снимки от инициативата може да разгледате от тук

 


 

 • Обучения в община Никола Козлево

С подкрепата и инициативата на МКБППМН – с. Никола Козлево доброволци от младежката структура на БЧК в Шумен посетиха своите връстници от общинския клуб „Надежда" в община Никола Козлево. В СУ „Цанко Церковски" четири екипа от доброволци проведоха осем обучения  с ученици от осмите и деветите класове по темите: Превенция на зависимости, Превенция на сексуално-рисково поведение и ПДП. Доброволците завързаха нови запознанства и приятелства.Заедно планираха свои съвместни дейности и кампании.

Снимки от инициативата може да разгледате тук: