Програми и отчети за работата на ОС - Никола Козлево

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОбСЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО ЗА м.АВГУСТ 2016 г.:

11.08.2016 г. - Извънредна сесия относно промените в сроковете в Наредбата на Община Никола Козлево за приемане на отчета и публично обсъждане на проектобюджета във връзка с промените в Закона за публичните финанси (ЗПФ);

17.08.2016 г. - Заседание на комисиите на ОбС Никола Козлево;

25.08.2016 г. - Редовно заседание на ОбС Никола Козлево;

 


 

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОбСЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО ЗА м.СЕПТЕМВРИ 2016 г.:

14.09.2016 г. от 14.00 ч. - Заседание на комисиите на ОбС Никола Козлево;

22.09.2016 г. - Тържествена сесия на ОбС Никола Козлево;

 


ПРОГРАМА за работата на Общински съвет - Никола Козлево за м.Октомври 2016 г.


ПРОГРАМА за работата на Общински съвет - Никола Козлево за м. Ноември 2016 г.


ПРОГРАМА за работата на Общински съвет - Никола Козлево за м. Декември 2016 г.


ПРОГРАМА за работата на Oбщински съвет - Никола Козлево за м. Юни 2017 г.


ПРОГРАМА за работата на Oбщински съвет - Никола Козлево за м. Юли 2017 г.


ПРОГРАМА за работата на Oбщински съвет - Никола Козлево за м. Август 2017 г.


ПРОГРАМА за работата на Oбщински съвет - Никола Козлево за м. Септември 2017 г.


ПРОГРАМА за работата на Oбщински съвет - Никола Козлево за м. Октомври 2017 г.