Публична покана №16

 

Нужната документи за участие можете да изтеглите от ТУК.

Качена на 05.09.2014г.

 

Докладна

Качена на 18.09.2014 г.

 

Заповед РД 347 от 16.10.2014 г.

Качена на 16.10.2014 г.

 

Покана за участие в преговори

Качена на 20.10.2014 г.

 

Протокол 1 от 23.10.2014 г.

Качена на 24.10.2014 г.

 

Договор

Качен на 21.11.2014 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Качена на 19.05.2015 г.

 

Информация за приключил договор по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Качена на 19.05.2015 г.