Проект "Повишаване информираността на населението на община Никола козлево за Европейския съюз и ролята на България като член на Евопейския съюз", финансиран по Грантова схема "Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското прецедателство на Съвета на ЕС 2018"