КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с опазване на пчелните семейства, Общинска администрация Никола Козлево, уведомява всички собственици на пчелни семейства, разположени в землищата на с. НИКОЛА КОЗЛЕВО, с. ЦАНИ ГИНЧЕВО, че на  22.05.2019г. до 26.05.2019г.  „Агротех Импекс”АД ще проведе растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница с Фунгицид – „СОЛИГОР 425ЕК”-доза 70мл/дка с карантинен срок - 35 дни и

Фунгицид – „ТАНГО СУПЕР“ –доза 80мл/дка с карантинен срок – 50дни.

Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне.

 

 

 

 

 

АКТУАЛНО:

 

 

 


качено на 22.05.2019

 

График за предаване на изборни книжа и материали на СИК и ПСИКкачено на 21.05.2019

 

Община Никола Козлево обявява свободни работни места:

Логопед

Общ работник - горско стопанство

 


качено на 21.05.2019

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с обща площ от 44.50 кв/м с. Вълнари, община Никола Козлево

 


качено на 20.05.2019

 

Покана по повод ежегоден детски празник "Ние можем, пеем и танцуваме"

 


качено на 17.05.2019

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот с начин на трайно ползване /НТП/ "ниви и трайни насаждения", собственост на читалища, закрити училища и училища без училищни настоятелства за срок от 4 стопански години

 


качено на
17.05.2019

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот с начин на трайно ползване /НТП/ "ниви и трайни насаждения"от общински поземлен фонд за срок от 4 стопански години, считано от 1.10.2019 г.

 


качено на 13.05.2019

 

Покана за извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево на 14 май 2019

 


качено на 07.05.2019

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Май 2019 год.

 


качено на 02.05.2019

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот с начин на трайно ползване /НТП/ "ниви и трайни насаждения"

 


качено на 18.04.2019


Покана за четвърта редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 25 Април 2019г.

 


качено на 04.04.2019

 

Работно време - график на консултативен кабинет

 


качено на 21.03.2019

 

Заповеди № РД-96 от 21.03.2019г. - Осигуряване на пожарна безопастност предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии на територията на област Шумен

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii