АКТУАЛНО:


 


публикувано на 23.05.2024 год.

 

СЪОБЩЕНИЕ


Дежурен екип ще приема заявления за гласуване в предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители в петък /24.05.2024 год./ и в събота /25.05.2024 год./

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г., напомняме, че на 25 май 2024 год. (събота) включително, изтича срокът за:

–  подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;

–  подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;

подаване на заявление за гласуване на друго място.

За да могат желаещите да подадат съответното заявление, дежурни служители ще работят в сградата на Община Никола Козлево с адрес пл. „23ти септември“ № 5 на 24 и 25 май 2024 год. (петък и събота) от 9.00 до 17.00 часа.


публикувано на 29.04.2024 год.

 

Заповед №РД – 138 от 07.05.2024 год. - Определяне на места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Никола Козлевопубликувано на 29.04.2024 год.

 

Община Никола Козлево търси да назначи оперативен счетоводител - една щатна бройка към ОП "Никола Козлево"

 


публикувано на 22.04.2024 год.

 

Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 25.04.2024 годинапубликувано на 22.04.2024 год.

 

График за заседания на постоянните комисии при общински съвет и провеждане на заседания на общински съвет Никола Козлево за месец: април 2024 год.

 


публикувано на 27.03.2024 год.

 

РД - 15 - 49 от 26.03.2024 год. - Областна управа Шумен - относно осигуряване на пожарна безопасност.

 


публикувано на 27.03.2024 год.

 

РД - 88 от 27.03.2024 год. - относно осигуряване на пожарна безопасност.

 


публикувано на 22.03.2024 год.

 

На 28 Март 2024 година от 10.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2024 год.

 


публикувано на: 10.08.2020 г.


Заповед № РД - 323 от 11.08.2020 - Забранявам ползването на вода от водоснабдителната мрежа за небитови цели - поливане на градини, миене на МПС и други дейности на територията на с. Църквица

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii