КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 

 

АКТУАЛНО:

 

 

 


качено на: 05.12.2019 г.

 

ПОРАДИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В С. НИКОЛА КОЗЛЕВО, ВОДОПОДАВАНЕТО ПО УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ ЩЕ БЪДЕ СПРЯНО НА 9-ти ДЕКЕМВРИ 2019 г.

 


качено на: 02.12.2019 г.

 

Покана до всички заинтересовани лица на общественото представяне и обсъждане на Проект за изменение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Никола Козлевo

 


качено на: 22.11.2019 г.

 

На 28 Ноември 2019 година от 10.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево

 


качено на: 21.11.2019 г.

 

Покана към всички заинтересовани лица за обсъждане за приемане на изменение и допълнение на наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Никола Козлево

 


качено на: 15.11.2019 г.

 

ПОКАНА към всички заинтересовани лица на общественото представяне и обсъждане на Проект на Правилник за дейността и работата на Общински съвет Никола Козлево

 


 

качено на: 31.10.2019 г.

 

Декларация за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii