КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 

 

АКТУАЛНО:

 

 

 

 


качено на: 27.01.2020 г.качено на: 27.01.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване /НТП/ „ниви и трайни насаждения“ за срок от 1 /една/ стопанска година в землището на село Вълнари, община Никола Козлево, считано от 1.10.20качено на: 23.01.2020 г.

Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 30.01.2020 годинакачено на: 14.01.2020 г.

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на моторно превозно средство – общинска собственост. Мерцедес модел Е 200 Компресор

 


качено на: 14.01.2020 г.
Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на моторно превозно средство – общинска собственост. Джип модел Гранд Чероки

 


качено на: 14.01.2020 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността „ДИРЕКТОР на ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” в Общинска администрация - Никола Козлево

 


качено на: 14.01.2020 г.

 

Покана за публично обсъждане на проект за Бюджет 2020 год.

 


качено на: 13.01.2020 г.

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Януари 2020 год.

 


качено на: 02.01.2020 г.

 

Първа кампания за безплатни гинекологични прегледи


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii