КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБАКТУАЛНО:

 

 

 


публикувано на: 14.06.2021 г.

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Юни 2021 год.


публикувано на: 08.06.2021 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 20.00 м2 от масивна едноетажна сграда „автоспирка“ село Пет могили

 публикувано на: 08.06.2021 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 16.00 м2 /шестнадесет квадратни метра/ на първи етаж в двуетажна масивна сграда „Младежки дом“ село Никола Козлево

 публикувано на: 08.06.2021 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на площ от 2.00 м2, която представлява част от входната стълбищна площадка на Административна сграда на Общинска администрация Никола Козлево

 


публикувано на: 08.06.2021 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от Търговска сграда в село Вълнари с площ от 90.00 м2

 

 


публикувано на: 28.05.2021 г.

 

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии /СИК и ПСИК/ за провеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021 год.

 


публикувано на: 26.05.2021 г.

 

Националният статистически институт започва допълнително набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 от 25 май до 10 юни 2021 година.

 


публикувано на: 20.05.2021 г.

 

Покана за редовно заседание на общински съвет Никола Козлево на 27 Май 2021 година от 15.00

 


 

публикувано на: 20.05.2021 г.

 

Община Никола Козлево  уведомява всички пчелари на територията на общината за предстоящи растително-защитни мероприятия ( 25.05.2021 - 29.05.2021 ), съгласно приложено уведомително писмо.

 


публикувано на: 26.04.2021 г.

 

РД-137 от 26.04.2021 год. - Обезопасяване на водните площи с наближаването на активния плувен сезон за 2021 г.

 

 


публикувано на: 15.04.2021 г.

 

Община Никола Козлево и МКБППМН организират Конкурс на тема: „Великденски Екофантазии - 2021”
Община Никола Козлево и МКБППМН организират Конкурс на тема: „Великденски Екофантазии - 2021”

 


публикувано на: 06.04.2021 г.

 

РД-117 от 06.04.2021 год. - Пожароопасен сезон от 01.04.2021 год до 30.10.2021 год.

 


публикувано на: 04.02.2021 г.


РД-30 от 01.02.2021 год. - Забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии за 2021г.

 


публикувано на: 10.08.2020 г.


Заповед № РД - 323 от 11.08.2020 - Забранявам ползването на вода от водоснабдителната мрежа за небитови цели - поливане на градини, миене на МПС и други дейности на територията на с. Църквица 

 

 

 

 

 

 

 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii