АКТУАЛНО:

21.09.2016 г.

Поздравителен адрес по случай Деня на независимостта на Република България


Покана за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии (СИК) за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г.

 

Съобщение относно наднормено съдържание на нитрати в питейната вода на с. Каравелово

 

Съобщение относно наднормено съдържание на нитрати в питейната вода на с. Църквица


 

16.09.2016 г.

Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите след проведен търг земеделски земи

 

 

 

Покана за участие в деветата редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2016 година

 

15.09.2016 г.

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум-2016

 

 

08.09.2016 г.

Община Никола Козлево предоставя интегрирани социални услуги на възрастни хора и хора с увреждания

 

29.08.2016 г.

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОбСЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО ЗА м.СЕПТЕМВРИ 2016 г.

 

 

16.08.2016 г.

Общинска служба по земеделие с. Никола Козлево обявява график за провеждане на комисия по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

 

 

 

03.08.2016 г.

Проект на Наредба - Детски градини

 

 

04.04.2016 г.

Редовно заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

 

 

22.03.2016 г.

Заповед за определяне на пожароопасен сезон

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВОЕшреф Вели Реджеб

Кмет на Община Никола Козлево


e-услуги


 

Kонтакти

(телефонен указател)


 

Работно време:

08:00 ч. - 17:00 ч.


За връзка:

ТЕЛ.: +359 5328/2002

ФАКС: +359 5328/2020

Адрес: пл. "23ти Септември" № 5,

с. Никола Козлево


e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

obankozlevo@abv.bg


 

Фонд "Солидарност"

 

Зелен телефон за подаване на сигнали за замърсяване на околната среда - 053 28/20 02

е-mail: obankozlevo@abv.bg

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ, ОБЯВИ

Общинска собственост 2016 г.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИИ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 2014 - АРХИВ

ОПАК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЗУТ 2013 г. - АРХИВ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 2013 г.-АРХИВ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - АРХИВ ДО 2012г.

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Делегиран бюджет

Общински регистър на военните паметници

Регистър на административните структури

Обявления по ЗУТ до 2012 г. АРХИВ

Фонд "Солидарност"

Камери на живо

МКБППМН

Е-УСЛУГИ

ИЗБОРИ

Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"

Местни избори 2015 г. и Национален референдум

Конкурси за държавни служители

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум-2016


Вход

 

raw/uploads/opak.jpg
raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg
raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg

Община