КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ


 

АКТУАЛНО:

 

 


качено на
10.12.2018

Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 20 Декември 2018 г.

 


качено на 07.12.2018

Общински съвет Никола Козлево предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища относно Предложение за изменение на Наредба №3 за определяне размера на местните данъци на територията на община Никола Козлевoкачено на 04.12.2018

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Декември 2018 год.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii