КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 

 

АКТУАЛНО:

 

 

 


качено на: 04.06.2020 г.

 

ПОКАНА КЪМ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 


качено на: 04.06.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение от масивна едноетажна сграда автоспирка с площ 20 кв. м. с. Пет Могили


качено на: 28.05.2020 г.

 

Процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински извънгорски територии

 


качено на: 22.05.2020 г.

 

Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 28.05.2020 година

 


качено на: 15.05.2020 г.

 

Заповед РД-01-262 от 14.05.2020 г. във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка

Заповед РД-01-263 от 14.05.2020 г. във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка


качено на: 15.05.2020 г.

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Май 2020 год.

 


качено на: 14.05.2020 г.

 

До 14 юни 2020 год. всички лица, които се намират в закрити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч. кърпа, шал, шлем и др./

„Обществени места“ са общодостъпни за всяко лице места, като обществен транспорт, търговски, спортни или културни обекти, администрации, молитвени храмове, места, на които се предоставят обществени и други услуги.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii