КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 

 

АКТУАЛНО:

 

 


качено на: 27.11.2020 г.

 

Покана за извънредно заседание на общински съвет Никола Козлево на 30 Ноември 2020 година от 15.00

 


качено на: 20.11.2020 г.

 

 

Съобщение относно откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

 


качено на: 19.11.2020 г.

 

 

Съобщение относно откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води


качено на: 12.11.2020 г.

 

БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ ПОД НАДСЛОВ „КОЛЕДНО ВЪЛШЕБСТВО”

 


качено на: 09.11.2020 г.

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Ноември 2020 год.

 


качено на: 21.10.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти от общински поземлен фонд.

 


качено на: 20.10.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ във населените места на село Никола Козлево, село Вълнари и село Каравелово.

 


качено на: 20.10.2020 г.

 

Община Никола Козлево обявява конкурс за възлагане на управлението на "Еко система - Никола Козлево" ЕООД

 


качено на: 28.09.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти от общински поземлен фонд и имоти собственост на училища без училищни настоятелства за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 01.10.2020 година, при следните усл

 


 

качено на: 10.08.2020 г.

 

Заповед № РД - 323 от 11.08.2020 - Забранявам ползването на вода от водоснабдителната мрежа за небитови цели - поливане на градини, миене на МПС и други дейности на територията на с. Църквица

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii