КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ


 

 

 

 

 

АКТУАЛНО:

 

 

 


качено на
15.08.2019

 

Покана за осма редовна сесия на общински съвет Никола Козлево 29.08.2019 г.

 


качено на 06.08.2019

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ДОБРОВОЛНО ОБЩИНСКО ФОРМИРОВАНИЕ

 


качено на 17.07.2019

 

 

Обява: Конкурс за заемане на длъжност "Директор" на следните детски градини:

ДГ "Радост" - с. Пет могили

ДГ "Пролет" - с. Ружица

ДГ "Щастливо детство" - с. Каравелово

ДГ "Здравец" - с. Църквица

 


качено на
09.07.2019

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Юли 2019 год.

 


качено на 01.07.2019качено на 01.07.2019

Спечелили  търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти собственост на читалища, закрити училища и училища без училищно настоятелство за срок от 4 /четири/ стопански години считано от 1.10.2019 г. до 30.09.2023 г.

 


качено на 10.06.2019

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот от общински поземлен фонд, останали след проведен търг на 06.06.2019 г. за срок от 4 /четири/ стопански години считано от 1.10.2019 г. до 30.09.2023 г.

 


качено на 10.06.2019

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти собственост на читалища, закрити училища и училища без училищно настоятелство за срок от 4 /четири/ стопански години считано от 1.10.2019 г. до 30.09.2023 г.

 


качено на 17.05.2019

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот с начин на трайно ползване /НТП/ "ниви и трайни насаждения", собственост на читалища, закрити училища и училища без училищни настоятелства за срок от 4 стопански години

 


качено на
17.05.2019

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот с начин на трайно ползване /НТП/ "ниви и трайни насаждения"от общински поземлен фонд за срок от 4 стопански години, считано от 1.10.2019 г.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii