КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 

 

АКТУАЛНО:

 

 

 


качено на: 24.02.2021 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на имоти от общински поземлен фонд.

 


качено на: 19.02.2021 г.

 

 

Покана за редовно заседание на общински съвет Никола Козлево на 25 Февруари 2021 година от 15.00 ч.качено на: 17.02.2021 г.

 

Провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии /СИК и ПСИК/ за провеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 год.


качено на: 16.02.2021 г.

 

Конкурс за държавен служител за длъжността: „ДИРЕКТОР на ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ”качено на: 15.02.2021 г.

 

Община Никола Козлево търси да назначи счетоводен специалист – 1 щатна бройка, към дирекция „Финансово-стопански дейности и административно обслужване”

 


качено на: 15.02.2021 г.

 

Община Никола Козлево търси да назначи „Финансов контрольор“

 


качено на: 15.02.2021 г.

 

МКБППМН и Община Никола Козлево да отправят покана за участие в

конкурс за мартеници под наслов

“Пижо и Пенда - 2021”

 


качено на: 04.02.2021 г.

 

РД-30 от 01.02.2021 год. - Забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии за 2021г.

 


качено на: 03.02.2021 г.

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО
Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор
Община Никола Козлево обявява процедура за подбор на здравен медиатор


качено на: 01.02.2021 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти от общински поземлен фонд и имоти собственост на училища без училищни настоятелства за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 01.10.2020 г. до 30.09.2025 г.

 


качено на: 14.01.2021 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти от общински поземлен фонд за срок от 1 /една/ стопанска година, считано от 01.10.2020 г. до 30.09.2021 г.

 


качено на: 10.08.2020 г.

 

Заповед № РД - 323 от 11.08.2020 - Забранявам ползването на вода от водоснабдителната мрежа за небитови цели - поливане на градини, миене на МПС и други дейности на територията на с. Църквица

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii