АКТУАЛНО:

КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 

 


публикувано на: 23.05.2023 г.

 

РД - 138 - 23.05.2023 г. - относно забрана отсичането и кастренето на клони на липови дръвчета, метене на липов прашец

 


публикувано на: 19.05.2023 г.

 

Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 25.05.2023 година

публикувано на: 15.05.2023 г.

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - 18 Май 2023 год.публикувано на: 5.05.2023 г.

 

Обява за процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на МПС – общинска собственост

 


 

публикувано на: 02.05.2023 г.

 

РД - 118 - 02.05.2023 г. - относно наближаването на активния плувен сезон

 


 

публикувано на: 02.05.2023 г.

 

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 


публикувано на: 09.03.2023 г.

 

РД - 63 - 09.03.2023 г. - относно осигуряване на пожарна безпосност

 


 

публикувано на: 10.08.2020 г.


Заповед № РД - 323 от 11.08.2020 - Забранявам ползването на вода от водоснабдителната мрежа за небитови цели - поливане на градини, миене на МПС и други дейности на територията на с. Църквица

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii