КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 

 

 

АКТУАЛНО:

 


Обявява - Конкурс за избор на здравен медиатор


 


качено на 12.01.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на помещение в търговска сграда находящ се в УПИ ХХIII-230 в кв. 38 по плана на с. Вълнари, общ. Никола Козлево, област Шумен

 


качено на 12.01.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на гаражна клетка находящ се в УПИ III в кв. 41 по плана на с. Пет могили, общ. Никола Козлево, област Шумен

 


качено на 05.01.2018


График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Януари 2018 год.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii