АКТУАЛНО:

КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 

 


публикувано на: 10.05.2022 г.

Община Никола Козлево предлага партньорство на предприятия от частния сектор

 


публикувано на: 05.05.2022 г.

 

Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за преработка на плодове в УПИ-IV, кв. 86 по плана на село Пет могили, общ. Никола Козлево, обл. Шумен“

 


публикувано на: 26.04.2022 г.

 

Заповед РД-115 от 26.04.2022 год. - Обезопасяване на водните площи с наближаване на активния плувен сезон.

 


публикувано на: 20.04.2022 г.

 

Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 28.04.2022 година

публикувано на: 14.04.2022 г.

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Април 2022 год.

 


публикувано на: 01.04.2022 г.

 

РД-96 от 01.04.2022 год. - Пожароопасен сезон от 01.04.2022 год до 30.10.2022 год.публикувано на: 21.03.2022 г.

 

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на предприятие за преработка на плодове в УПИ-IV, кв. 86 по плана на село Пет могили, общ. Никола Козлево


публикувано на: 28.02.2022 г.

 

Община Никола Козлево търси да назначи „Финансов контрольор“

 


публикувано на: 07.12.2021 г.

 

Инструкция за предоставяне на достъп до Интегрирана информационна система /ИИС/ на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ за лицата собственици или ползватели на животновъдни обекти и ръководство за работа със същата.

 


 

публикувано на: 10.08.2020 г.


Заповед № РД - 323 от 11.08.2020 - Забранявам ползването на вода от водоснабдителната мрежа за небитови цели - поливане на градини, миене на МПС и други дейности на територията на с. Църквица

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii