КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 

 

АКТУАЛНО:

 

 

16.02.2017 год.

 

Бяха проведени консултации относно сформиране съставите на СИК

на територията на община Никола Козлево.

С протокола може да се запознаете от тук

 

 


 

 

06.02.2017 год.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви

на малолетни и непълнолетни

и община Никола Козлево организират конкурс за мартеници

под надслов "Пижо и Пенда"


 

 


 

 

30.01.2017 год.

Покана за втора редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2017 година

 


 

 

30.01.2017 год.

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево през м. февруари 2017 г.
 

16.01.2017 год.

Заповед № РД-26/16.01.2017 г.

относно: Набелязване на спешни мерки за предотвратяване възникването и разпространението на заболяването "Инфлуенца" /грип/ по птиците на територията на община Никола Козлево

 

 


 

27.12.2016 год.

Община Никола Козлево намали такса смет

 

 


 

 

 

03.11.2016 год.

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя в землища на територията на Община Никола Козлево

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii