КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

Мероприятия

 

 

 

АКТУАЛНО:


Частични избори 2017

 

 


качено на 18.09.2017


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот УПИ XXIV от квартал 38 с. Вълнари

 


качено на 18.09.2017


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи предоставени безвъзмездно право на ползване на НЧ

 


качено на 18.09.2017


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи за стопанските 2017-2020г.

 


качено на 18.09.2017


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот "нива" с №109561 с площ от 1.309дка

 


качено на 18.09.2017


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на моторно превозно средство - Мерцедес Е200 Компресор

 


качено на 12,09,2017


ПРОГРАМА за работата на Oбщински съвет - Никола Козлево за м. Септември 2017 г.

 


качено на 03,08,2017


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи за стопанските 2017-2020 г., при следните условия:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii