КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 

 

АКТУАЛНО:

 

 


качено на: 12.08.2020 г.


Община Никола Козлево обявява свободно работно място: Логопед, при следните изисквания и условия:

 


качено на: 10.08.2020 г.

 

Заповед № РД - 323 от 11.08.2020 - Забранявам ползването на вода от водоснабдителната мрежа за небитови цели - поливане на градини, миене на МПС и други дейности на територията на с. Църквица

 


качено на: 28.07.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останали свободни пасища и мери от общински поземлен фонд

 


качено на: 24.07.2020 г.

 

Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 30.07.2020 година

 


качено на: 23.07.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти стопанисвани от Общината за срок от 1 /една/ стопанска година, считано от 01.10.2020 година

 


качено на: 23.07.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на моторно превозно средство – общинска собственост. Лек автомобил марка Мерцедес модел Е 200 Компресор

 


качено на: 22.07.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти от общински поземлен фонд и имоти собственост на училища без училищни настоятелства за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 01.10.2020 година

 


качено на: 21.07.2020 г.

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Юли 2020 год.

 


качено на: 26.06.2020 г.

 

Община Никола Козлево  уведомява всички пчелари на територията на общината за предстоящи растително-защитни мероприятия ( 28.06.2020 - 02.07.2020 ), съгласно приложено уведомително писмо.

 


качено на: 12.06.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на площ от 2.00 м2 /два кв. м./ от имот – частна общинска собственост

 


качено на: 05.06.2020 г.


Заповед № РД - 222 от 05.06.2020 г. - Настъпване "Восъчна зрялост"

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii