КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 

 

 

 

АКТУАЛНО:

 

 


качено на 20.07.2017

ОБЯВА

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актовекачено на 19.07.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

Конкурс за заемане на длъжност: "Директор" на следните детски градини

 


 

ГРАФИК за заседания на постоянните комисии при общински съвет – Никола Козлево за месец Юли 2017г.качено на 11.07.2017

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останали свободни пасища и мери от общински поземлен фонд - стопанската 2017-2018 година

 


качено на 10.07.2017

ОБЯВА

На основание чл. 26,ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Никола Козлево предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища  по Доклада от Кмета на Общината, относно:Обсъждане и приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови съботно –неделни  и сезонни дейности.

За повече информация тук:
качено на 10.07.2017


Покана


За редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 13.07.2017 година

За повече информация тук:

  

ГРАФИК за заседания на постоянните комисии при общински съвет – Никола Козлево за месец Юли 2017г.

За повече информация тук:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii