КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ


 

АКТУАЛНО:

 

 

 

 


качено на 21.03.2019


Покана за трета редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 28 Март 2019 г.

 

 


качено на 21.03.2019

 

Заповеди № РД-96 от 21.03.2019г. - Осигуряване на пожарна безопастност предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии на територията на област Шумен

 


качено на 20.03.2019

 

МКБППМН и Община Никола Козлево обявява  конкурс на тема: „Великденсдки Екофантазии - 2019” и утвърждава следните регламенти на конкурса

 

 


качено на 6.03.2019

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Март 2019 год.

 

Определяне на пасища и мери от общински поземлен фонд на Община Никола Козлево за общо и индивидуално ползване 2019-2020г
Срок за подаване на документи от 01.03.2019г. до 10.03.2019г.качено на 25.02.201

качено на 5.03.2019

 качено на 1.03.2019


Определяне на пасища и мери от общински поземлен фонд на Община Никола Козлево за общо и индивидуално ползване 2019-2020г. срок за подаване на документи от 01.03.2019г. до 10.03.2019г.

 


качено на 25.02.2019

 

В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, СВИКВАМ на 26.03.2019г. от 10:30 ч. в заседателна зала №2 в сградата на Общинска Администрация Никола Козлево, редовно трето заседание на Общинския съвет за намаляване риска от бедствия на територията на Община Никола Козлево.

 

 


качено на 19.02.2019

 

Регламент на Европейския парламент относно представяне на официални документи в европейския съюз

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii