КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ


 

АКТУАЛНО:

 

 

 

 


качено на 08.11.2018

Община Никола Козлево обявява свободно работно място за длъжност Юрисконсулт към Общинско социално предприятие "Социални дейности"

 


качено на 02.11.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.

 


качено на 02.11.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на моторно превозно средство. Лек автомобил Мерцедес Е200 компресор

 


качено на 02.11.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на моторно превозно средство Гранд Чероки

 


качено на 30.10.2018

Протокол №13 - 25.10.2018 от редовно заседание на Общински съвет Никола Козлевокачено на 30.10.2018

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Ноември 2018 год.

 


качено на
22.10.2018

Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 25 Октомври 2018 г.качено на 16.10.2018

ПОКАНА - за обществено обсъждане за приемане на промени в текстовете на чл. 9 от Наредбата за подпомагане на уязвими групи от населението на община Никола Козлево с талони за хляб.

 


качено на 15.10.2018

Община Никола Козлево и МКБППМН към Община Никола Козлево организира

Общински конкурс-детска рисунка на тема:

„БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА“

 


 

качено на 10.10.2018

Обявление за приемане на изменение в Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Никола Козлево.

 


качено на 01.10.2018

В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, СВИКВАМ на 26.10.2018г. от 10:30 ч. в заседателна зала №2 в сградата на Общинска Администрация Никола Козлево, редовно трето заседание на Общинския съвет за намаляване риска от бедствия на територията на Община Никола Козлево. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii