КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 

 

АКТУАЛНО:

 

 


качено на: 27.02.2020 г.

 

Разяснителна кампания с преставители от Областна администрация – Шумен и Областна дирекция безопасност на храните на 04.03.2020

 


качено на: 26.02.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на моторно превозно средство – общинска собственост. Мерцедес модел Е 200 Компресор

 


качено на: 26.02.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на моторно превозно средство – общинска собственост. Джип модел Гранд Чероки

 


качено на: 24.02.2020 г.

 

Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 28.02.2020 година

 


качено на: 20.02.2020 г.

 

Община Никола Козлево търси да назначи счетоводни специалисти - дирекция „Финансово-стопански дейности и административно обслужване”;

 


качено на: 12.02.2020 г.

 

МКБППМН и Община Никола Козлево отправят покана за участие в конкурс за  мартеници под наслов “Пижо и Пенда - 2020”.

 


качено на: 12.02.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останали свободни пасища и мери от общински поземлен фонд

 


качено на: 30.01.2020 г.

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Февруари 2020 год.качено на: 27.01.2020 г.

 качено на: 27.01.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване /НТП/ „ниви и трайни насаждения“ за срок от 1 /една/ стопанска година в землището на село Вълнари, община Никола Козлево, считано от 1.10.20

 


качено на: 14.01.2020 г.

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на моторно превозно средство – общинска собственост. Мерцедес модел Е 200 Компресор

 


качено на: 14.01.2020 г.
Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на моторно превозно средство – общинска собственост. Джип модел Гранд Чероки

 


качено на: 14.01.2020 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността „ДИРЕКТОР на ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” в Общинска администрация - Никола Козлево

 


качено на: 02.01.2020 г.

 

Първа кампания за безплатни гинекологични прегледи

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii