КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 

 

АКТУАЛНО:

 

 

 

 


 

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Oбщина Никола Козлево. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите)

 

 


качено на: 18.09.2020 г.

 

 

Покана за редовно заседание на общински съвет Никола Козлево на 24 Септември 2020 година от 14.00 часа

 


качено на: 17.09.2020 г.

 

Община Никола Козлево информира всички заинтересовани лица, че могат да се запишат за безплатен кардиологичен преглед, като единственото условие е лицето да бъде с прекъснати здравноосигорителни права. Безплатните прегледи ще се проведат на 25.09.2020 г. от 13:00 часа до 16:00 часа в с. Никола Козлево в сградата Общинска администрация.качено на: 11.09.2020 г.

 

Покана за извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево за 11.09.2020 година


качено на: 08.09.2020 г.

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Септември 2020 год.

 


качено на: 18.08.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останали след провеждане на търг, имоти от общински поземлен фонд и имоти собственост на училища без училищни настоятелства за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 01.10.2020 година

 

 


качено на: 10.08.2020 г.

 

Заповед № РД - 323 от 11.08.2020 - Забранявам ползването на вода от водоснабдителната мрежа за небитови цели - поливане на градини, миене на МПС и други дейности на територията на с. Църквица

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii