АКТУАЛНО:

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБпубликувано на: 19.11.2021 г.

 

Покана за редовно заседание на общински съвет Никола Козлево на 25 Ноември 2021 година от 15.00 ч.


 

Конкурс за  изработване на интерактивна коледна книжка – „Лапбук“   на тема: „Празникът Коледа – край домашното огнище“


публикувано на: 09.11.2021 г.

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Ноември 2021 год.


публикувано на: 04.02.2021 г.


РД-30 от 01.02.2021 год. - Забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии за 2021г.


публикувано на: 10.08.2020 г.


Заповед № РД - 323 от 11.08.2020 - Забранявам ползването на вода от водоснабдителната мрежа за небитови цели - поливане на градини, миене на МПС и други дейности на територията на с. Църквица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii