Община Никола Козлево

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ


 

АКТУАЛНО:

 

 

 

 


качено на 14.08.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на останали свободни пасища и мери от общински поземлен фонд.качено на 10.08.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на моторно превозно средство Гранд Черокикачено на 10.08.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на моторно превозно средство. Лек автомобил Мерцедес Е200 компресор

 


качено на 7.08.2018

 

Обява за провеждане на публичен подбор за избор на директор на общинско социално предприятие „Социални дейности“

 


качено на 7.08.2018

Заповед РД-13-8\25.07.2018 - ОТКРИВАМ процедурата по сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи за стопанската 2018/2019 година

 


качено на 1.08.2018

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Август 2018 год.

 


качено на 24.07.2018

Покана за седма редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 26 Юли 2018

 


качено на 16.07.2018
Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот в УПИ XI - общ. от квартал 45 с площ от 960кв. м. по плана на с Вълнари, община Никола Козлево, обл. Шумен

 


качено на 16.07.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот в УПИ IX - общ. от квартал 45 с площт 990кв.м. по плана на с Вълнари, община Никола Козлево, обл. Шумен

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii