КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ


 

АКТУАЛНО:

 

 


качено на 21.09.2018

Покана за девета редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 27 Септември 2018 г.качено на 19.09.2018

Община Никола Козлево обявява свободно работно място за длъжност Психолог към Общинско социално предприятие "Социални дейности"

 


качено на 19.09.2018

Община Никола Козлево обявява свободно работно място за длъжност Специалист социални дейности към Общинско социално предприятие "Социални дейности"

 


качено на 19.09.2018

Община Никола Козлево обявява свободно работно място за длъжност Юрисконсулт към Общинско социално предприятие "Социални дейности"

 


качено на 18.09.2018

Протокол №11 - 18.09.2018 от извънредно заседание на Общински съвет Никола Козлево

 


качено на 18.09.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот с начин на трайно ползване /НТП/ „Лозе“ с № 098002 с площ от 1.306 дка. в землището на с. Каравелово, община Никола Козлево, обл. Шумен

 


качено на 17.09.2018качено на 14.09.2018качено на 14.09.2018

Обявление за обществено обсъждане за приемане на Наредба за символиката, знаците, официалните празници и отличията  на община Никола Козлево

 


качено на 14.09.2018качено на 13.09.2018

Съобщение за набиране на оферти за доставка на нов автомобил

 


качено на 11.09.2018

Удължаване на срок за прием на документи по процедура за провеждане на публичен подбор за избор на Директор на Общинско социално предприятие „Социални дейности“

 


качено на 10.09.2018

Списък на допуснати и недопуснати кандидати - Процедура за провеждане на публичен подбор за избор на директор на общинско социално предприятие „социални дейности“качено на 05.09.2018

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Септември 2018 год.

 


качено на 04.09.2018

Протокол № 10 - 30.08.2018 г. от осмо редовно заседание на Общински съвет Никола Козлево

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii