КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ


 

АКТУАЛНО:

 

 

 


качено на
22.10.2018

Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 25 Октомври 2018 г.

 


качено на 16.10.2018

 

ПОКАНА - за обществено обсъждане за приемане на промени в текстовете на чл. 9 от Наредбата за подпомагане на уязвими групи от населението на община Никола Козлево с талони за хляб.

 


качено на 15.10.2018

Община Никола Козлево и МКБППМН към Община Никола Козлево организира

Общински конкурс-детска рисунка на тема:

„БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА“

 


качено на 11.10.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственосткачено на 11.10.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на моторно превозно средство. Лек автомобил Мерцедес Е200 компресоркачено на 11.10.2018
Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на моторно превозно средство Гранд Чероки

 


качено на 10.10.2018

Обявление за приемане на изменение в Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Никола Козлево.

 


качено на 04.10.2018

Протокол №12 - 27.09.2018 от редовно заседание на Общински съвет Никола Козлево

 


качено на 01.10.2018

В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, СВИКВАМ на 26.10.2018г. от 10:30 ч. в заседателна зала №2 в сградата на Общинска Администрация Никола Козлево, редовно трето заседание на Общинския съвет за намаляване риска от бедствия на територията на Община Никола Козлево.качено на 28.09.2018

Заповед за прекратяване на публичен подбор за директор на Общинско социално предприятие "Социални дейности“

 


качено на 18.09.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот с начин на трайно ползване /НТП/ „Лозе“ с № 098002 с площ от 1.306 дка. в землището на с. Каравелово, община Никола Козлево, обл. Шумен

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii