КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБАКТУАЛНО:

 

 

 


публикувано на: 22.07.2021 г.

 

 

Покана за редовно заседание на общински съвет Никола Козлево на 29 Юли 2021 година от 15.00 ч.

публикувано на: 08.07.2021 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на площ от 2.00 м2 /два квадратни метра/, която представлява част от входната стълбищна площадка пред Кметството на село Пет могилипубликувано на: 28.06.2021 г.

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Юли 2021 год.публикувано на: 21.05.2021 г.

 

Заповед РД-165 от 21.05.2021 год. - Забрана за отсичане на липови дръвчета и кастренене на клони от тях с цел добив на липов цвят и листа. Събиране на липов прашец чрез метене с цел търговияпубликувано на: 26.04.2021 г.

 

РД-137 от 26.04.2021 год. - Обезопасяване на водните площи с наближаването на активния плувен сезон за 2021 г.

 

 


публикувано на: 06.04.2021 г.

 

РД-117 от 06.04.2021 год. - Пожароопасен сезон от 01.04.2021 год до 30.10.2021 год.

 


публикувано на: 04.02.2021 г.


РД-30 от 01.02.2021 год. - Забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии за 2021г.

 


публикувано на: 10.08.2020 г.


Заповед № РД - 323 от 11.08.2020 - Забранявам ползването на вода от водоснабдителната мрежа за небитови цели - поливане на градини, миене на МПС и други дейности на територията на с. Църквица 

 

 

 

 

 

 

 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii