НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА • НЧ „Пробуда – 1906 г.”

с. Никола Козлево, ПК: 9955

пл. „23ти септември” № 4

probuda.nikola.kozlevo@abv.bg

тел.: 0879 666 793

Председател: Иванка Семерджиева


 • НЧ „Пробуда – 1929 г.”

с. Вълнари, ПК: 9963

пл. „Георги Димитров” № 17

probuda1929@abv.bg

тел.: 0889 268 165

Председател: Джеват Мехмед


 • НЧ „Петър Берон – 1928 г.”

с. Църквица, ПК: 9939

пл. „Камчия” № 1

pberon1928@abv.bg

тел.: 0988 216 635

Председател: Пламен Симеонов


 • НЧ „Светлина – 1929 г.”

с. Крива река, ПК: 9938

пл. „Георги Димитров” № 6

bahrie_33@abv.bg

тел.: 0885 599 504

Председател: Бахрие Салим


 • НЧ „Просвета – 1963 г.”

с. Цани Гинчево, ПК: 9957

пл. „Ален мак” № 3

margarita9395@abv.bg

тел.: 0889 102 383

Председател: Иван Иванов


 • НЧ „Отец Паисий – 1956 г.”

с. Пет могили, ПК: 9940

пл. „Шейново” № 3

nch_otecpaisi@abv.bg

тел.: 0876 396 159

Председател: Иванка Иванова


 • НЧ „Напредък – 1957 г.”

с. Красен дол, ПК: 9935

пл. „Тича” № 4

n.ch.napredak19572@abv.bg

тел.: 0886 467 409

Председател: Марин Радев


 • НЧ „Пробуда – 1909 г.”

с. Хърсово, ПК: 9937

пл. „Васил Йовчев” № 1

nihat_2403@abv.bg

тел.: 0889 874 967

Председател: Нихат Мехмед


 • НЧ „Христо Ботев -1928 г.”

с. Каравелово ПК: 9942

пл. „Чапаев” № 19

hristobotev-1928@abv.bg

тел.: 0892 359 884

Председател: Свилен Иванов


 • НЧ „Георги Сава Раковски – 1927 г.”

с. Ружица, ПК: 9954

пл. „Хан Аспарух” № 16

gsrakovski1928@abv.bg

тел.: 0899 814 105

Председател: Джеват Шабан


 • НЧ „Майор Векилски – 2016 г.”

с. Векилски, ПК: 9941

пл. „Христо Ботев” № 10а

maiorvekilski@abv.bg

тел.: 0899 891 148

Председател: Здравка Михова