Програми и отчети

 

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Никола Козлево 2012-2022

Качена на 22.10.2012 г.

 

Годишни отчети за изпълнението на планове по чл. 12 от ЗЕЕ и за управление на енергийната ефективност в сгради и промишлени системи по чл. 36 от ЗЕЕ

Качени на 18.03.2016 г.

 

Приложение II от Регламент (ЕС) № 2015/2282 В Частта му на Приложение III.А към Регламент (ЕО) №  794/2004

Качено на 21.03.2016 г.

 

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Никола Козлево 2015-2017

Качена на 13.04.2016 г.

 

Общинска програма за енергийна ефективност 2016-2020 година разработена на основание чл. 12 ал. 2 от Закона за енергийна ефективност

Качена на 27.07.2016 г.

 

Правилник за уреждане на функциите, структурата и организацията на дейността на Общинса работна група - Община Никола Козлево, за реализиране на местната политика за интеграция на ромите

Качен на 06.12.2016 г.

 

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Качен на 28.02.2017 г.

 

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Качен на 26.02.2018 г.

 

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
Качен на 07.02.2019 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Качен на 07.02.2019 г.

 

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Никола Козлево 2018-2020

Качена на 18.03.2019 г.

 

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Качена на 04.02.2020 г.

 

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Качена на 17.02.2021 г.

 

Краткосрочна общинска програма за насърчаване използването на  енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Никола Козлево 2021 – 2023 г.

Качена на 12.10.2021 г.

 

Дългосрочна общинска програма за насърчаване използването на  енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Никола Козлево 2021 – 2030 г.

Качена на 12.10.2021 г.

 

Програма за енергийна ефективност на община Никола Козлево 2021 – 2030г.

Качена на 12.10.2021 г.

 

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Никола Козлево  2021- 2025 год.

Качена на 19.10.2021 г.

План за действие към програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Никола Козлево 2021 г. – 2025 г.

Качен на 19.10.2021 г.


Програма за управление на отпадъците на община Никола Козлево за периода 2021 – 2028 г.

Качен на 20.10.2021 г.

 

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Качена на 7.03.2023 г.

 

Програма за опазване на околната среда 2021 - 2027

 

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Качена на 13.12.2023 г.

 

Информация за изпълнение на ОПНИЕВИБГ на Община Никола Козлево за 2023 г.

Качена на 22.04.2024 г.

 

Отчет за изпълнение на ПООС на Община Никола Козлево за 2023 г.

Качена на 22.04.2024 г.

 

Отчет за изпълнение на ПУО на Община Никола Козлево за 2023 г.

Качена на 23.04.2024 г.