Програми и отчети

 

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Никола Козлево 2012-2022

Качена на 22.10.2012 г.

 

Годишни отчети за изпълнението на планове по чл. 12 от ЗЕЕ и за управление на енергийната ефективност в сгради и промишлени системи по чл. 36 от ЗЕЕ

Качени на 18.03.2016 г.

 

Приложение II от Регламент (ЕС) № 2015/2282 В Частта му на Приложение III.А към Регламент (ЕО) №  794/2004

Качено на 21.03.2016 г.

 

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Никола Козлево 2015-2017

Качена на 13.04.2016 г.

 

Общинска програма за енергийна ефективност 2016-2020 година разработена на основание чл. 12 ал. 2 от Закона за енергийна ефективност

Качена на 27.07.2016 г.

 

Правилник за уреждане на функциите, структурата и организацията на дейността на Общинса работна група - Община Никола Козлево, за реализиране на местната политика за интеграция на ромите

Качен на 06.12.2016 г.

 

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Качен на 28.02.2017 г.

 

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Качен на 26.02.2018 г.

 

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
Качен на 07.02.2019 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Качен на 07.02.2019 г.

 

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Никола Козлево 2018-2020

Качена на 18.03.2019 г.

 

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Качена на 04.02.2020 г.

 

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Качена на 17.02.2021 г.