Протоколи от заседания на Общинския съвет - 2019-2023

2019 2020 2021 2022 2023

Протокол 1/2019г.

качен на 11.11.2019

Протокол 2/2019г.

качен на 19.11.2019