Протоколи от заседания на Общинския съвет - 2019-2023

2019 2020 2021 2022 2023

Протокол 1/2019г.

качен на 11.11.2019

Протокол 2/2019г.

качен на 19.11.2019

Протокол 3/2019г.

качен на 12.12.2019

Протокол 4/2019г.

качен на 03.01.2020


Протокол 1/2020г.

качен на 20.01.2020

Протокол 2/2020г.

качен на 05.02.2020

Протокол 3/2020г.

качен на 10.02.2020

Протокол 4/2020г.

качен на 05.03.2020

Протокол 5/2020г.

качен на 16.04.2020

Протокол 6/2020г.

качен на 1.06.2020

Протокол 7/2020г.

качен на 1.07.2020

Протокол 8/2020г.

качен на 8.07.2020

Протокол 9/2020г.

качен на 14.07.2020

Протокол 10/2020г.

качен на 4.08.2020

Протокол 11/2020г.

качен на 18.08.2020

Протокол 12/2020г.

качен на 1.09.2020

Протокол 13/2020г.

качен на 14.09.2020