Заповед № 186 от 12.04.2016 год.

Протокол от 13.04.2016 год.

Протокол от 28.04.2016 год.

Протокол от 13.06.2016 год.

Протокол от 22.06.2016 год.

Протокол от 20.09.2016 год.

Заповед № 55 от 06.02.2017 год.

Протокол от 04.05.2017 год.

Протокол от 15.06.2017 год.

Протокол от 16.06.2017 год.

Протокол от 01.08.2017 год.

Протокол от 13.10.2017 год.

Протокол от 12.02.2018 год.

Протокол от 14.02.2018 год.

Протокол от 28.03.2018 год.

Протокол от 05.07.2018 год.

Протокол от 20.07.2018 год.

Протокол от 14.08.2018 год.

Протокол от 12.10.2018 год.

Протокол от 05.11.2018 год.

Протокол от 22.11.2018 год.

Протокол от 07.06.2019 год.

Протокол от 28.08.2019 год.

Протокол от 03.12.2019 год.

Протокол от 19.02.2020 год.

Протокол от 15.06.2020 год.

Заседание на Общинска комисия на безопасност на движението по пътищата на 06.07.2020 г.

Протокол от 06.07.2020 год.

Правила за организация дейността на Общинска комисия по БДП

Констативен протокол №1 от 07.07.2020 год.

Констативен протокол №2 от 07.07.2020 год..

Заповед и график № РД-392 от 05.10.2020 год.

 

Протокол 1 от 07.10.2020 год.
Протокол 2 от 08.10.2020 год.
Протокол 3 от 12.10.2020 год.
Протокол 4 от 13.10.2020 год.
Протокол 5 от 14.10.2020 год.
Протокол 6 от 15.10.2020 год.
Протокол 7 от 16.10.2020 год.
Протокол 8 от 19.10.2020 год.
Протокол 9 от 20.10.2020 год.
Протокол 10 от 21.10.2020 год.
Протокол 11 от 22.10.2020 год.
Протокол 12 от 23.10.2020 год.
Протокол 13 от 26.10.2020 год.
Протокол 14 от 27.10.2020 год.

Протокол 1 от 07.10.2020 год.

Протокол 2 от 08.10.2020 год.

Протокол 3 от 12.10.2020 год.

Протокол 4 от 13.10.2020 год.

Протокол 5 от 14.10.2020 год.

Протокол 6 от 15.10.2020 год.

Протокол 7 от 16.10.2020 год.

Протокол 8 от 19.10.2020 год.

Протокол 9 от 20.10.2020 год.

Протокол 10 от 21.10.2020 год.

Протокол 11 от 22.10.2020 год.

Протокол 12 от 23.10.2020 год.

Протокол 13 от 26.10.2020 год.

Протокол 14 от 27.10.2020 год.

Доклад от 28.10.2020 год.