Протоколи от заседания на Общинския съвет - 2015-2019

 

 

2016 год.

2018 год.

 

Протокол 5/2016

Приложение към Протокол № 5/2016

Протокол 1/2016

Протокол 2/2016

Протокол 3/2016

Протокол 4/2016

Протокол 5/2016

Протокол 6/2016

Протокол 7/2016

Протокол 8/2016

Протокол 9/2016

Протокол 10/2016

Протокол 11/2016

Протокол 12/2016

Протокол 13/2016

Протокол 14/2016

Протокол 15/2016

Протокол 16/2016

Протокол 17/2016

Протокол 18/2016

Протокол 19/2016

Протокол 20/2016

Протокол 21/2016

Протокол 22/2016

Протокол 23/2016

 2017 год.

 


Протокол 1/2017

Протокол 2/2017

Протокол 3/2017

Протокол 4/2017

Протокол 5/2017

Протокол 6/2017

Протокол 7/2017

Протокол 8/2017

Протокол 9/2017

Протокол 10/2017

Протокол 11/2017

Протокол 12/2017

Протокол 13/2017

Протокол 14/2017

Протокол 15/2017

Протокол 16/2017

Протокол 17/2017

Протокол 18/2017

Протокол 19/2017

Протокол 20/2017

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Протокол 1/2018

качен на:

Протокол 2/2018

качен на:

Протокол 3/2018

качен на:

Протокол 4/2018

качен на:

Протокол 5/2018

качен на: 07.05.2018 г.

Протокол 6/2018

качен на: 06.06.2018 г.

Протокол 7/2018

качен на: 13.06.2018 г.

Протокол 8/2018

качен на: 02.07.2018 г.

Протокол 9/2018

качен на: 01.08.2018 г.

Протокол 10/2018

качен на: 04.09.2018 г.

Протокол 11/2018

качен на: 18.09.2018 г.

качен на: 04.10.2018 г.

Протокол 13/2018

качен на: 30.10.2018 г.

Протокол 14/2018

качен на: 03.12.2018 г.

Протокол 15/2018

качен на: 21.12.2018 г.

 2019 год.

 


 

Протокол 1/2019

качен на: 05.02.2019 г.

Протокол 2/2019

качен на: 11.02.2019 г.

Протокол 3/2019

качен на: 07.03.2019 г.

Протокол 4/2019

качен на: 02.04.2019 г.

Протокол 5/2019

качен на: 02.04.2019 г.

Протокол 6/2019

качен на: 15.05.2019 г.

Протокол 7/2019

качен на: 27.05.2019 г.

Протокол 8/2019

качен на: 14.06.2019 г.

Протокол 8/2019
качен на: 14.06.2019 г.

Протокол 9/2019

качен на: 08.07.2019 г.

Протокол 10/2019

Протокол 11/2019

качен на: 25.07.2019 г.

качен на: 15.08.2019 г.

качен на: 29.08.2019 г.

качен на: 18.09.2019 г.

качено на 18.09.2019 г.

качено на 07.10.2019 г.

качено на 09.10.2019 г.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii