Протоколи от заседания на Общинския съвет - 2015-2019

 

 

2015 год.


2016 год.


2017 год.


Протокол 1/2015

Протокол 2/2015

Протокол 3/2015

Протокол 4/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Протокол 5/2016

Приложение към Протокол № 5/2016

Протокол 1/2016

Протокол 2/2016

Протокол 3/2016

Протокол 4/2016

Протокол 5/2016

Протокол 6/2016

Протокол 7/2016

Протокол 8/2016

Протокол 9/2016

Протокол 10/2016

Протокол 11/2016

Протокол 12/2016

Протокол 13/2016

Протокол 14/2016

Протокол 15/2016

Протокол 16/2016

Протокол 17/2016

Протокол 18/2016

Протокол 19/2016

Протокол 20/2016

Протокол 21/2016

Протокол 22/2016

Протокол 23/2016

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Протокол 1/2017

Протокол 2/2017

Протокол 3/2017

Протокол 4/2017

Протокол 5/2017

Протокол 6/2017

Протокол 7/2017

Протокол 8/2017

Протокол 9/2017

Протокол 10/2017

Протокол 11/2017

Протокол 12/2017

Протокол 13/2017

Протокол 14/2017

Протокол 15/2017

Протокол 16/2017

Протокол 17/2017

Протокол 18/2017

Протокол 19/2017

Протокол 20/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii