2023 2024 2025 2026 2027

Протокол 1/2023г.

публикуван на 09.11.2023

Протокол 2/2023г.

публикуван на 05.12.2023

Протокол 3/2023г.

публикуван на 07.12.2023

Протокол 4/2023г.

публикуван на 02.01.2024

Протокол 5/2023г.

публикуван на 02.01.2024

Протокол 1/2024г.

публикуван на 31.01.2024

Протокол 2/2024г.

публикуван на 22.02.2024

Протокол 3/2024г.

публикуван на 11.03.2024

Протокол 4/2024г.

PDF | DOCX

публикуван на 18.04.2024

Протокол 5/2024г.

PDF | DOCX

публикуван на 19.04.2024

Протокол 6/2024г.

PDFDOCX

публикуван на 02.05.2024

Протокол 7/2024г.

PDFDOCX

публикуван на 10.06.2024

Протокол 8/2024г.

PDFDOCX

публикуван на 14.06.2024