Осъществяване на авторски надзор в строителството при изпълнението на строително-монтажни работи за обект: “Реконструкция и рехабилитация на път IV-70138

Документация.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Качена на 21.11.2014 г.

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Качена на 28.11.2014 г.