Офицери от министерството на отбраната в Община Никола Козлево

 

Комисия от Министерство на отбраната – полковник Михайлов, капитан I ранг Петров и полковник Кисов посетиха офиса за водене на военен отчет в община Никола Козлево.
Кметът на общината Ешреф Реджеб проведе работна среща с офицерите, на която бяха представени възможностите на общинската администрация за осигуряване дейностите на офиса. След срещата комисията, съпроводена от началника на Военно окръжие – Шумен, се запозна с историята на района и отдаде почит на загиналите от общината във войните на България.

Комисия от Министерство на отбраната – полковник Михайлов, капитан I ранг Петров и полковник Кисов посетиха офиса за водене на военен отчет в община Никола Козлево.Кметът на общината Ешреф Реджеб проведе работна среща с офицерите, на която бяха представени възможностите на общинската администрация за осигуряване дейностите на офиса. След срещата комисията, съпроводена от началника на Военно окръжие – Шумен, се запозна с историята на района и отдаде почит на загиналите от общината във войните на България.

Галерия