Конкурси - детски градини

 

Обява
Заповед РД-179 - 04.07.2022 год.
Заповед РД-180 - 04.07.2022 год.
Етичен кодекс
Длъжностна характеристика
Правила
Приложения

Конкурс за заемане на длъжност: "Директор" на детски градини:

  1. ДГ "Радост" - с. Пет могили
  2. ДГ "Пролет" - с. Ружица
  3. ДГ "Зорница" - с. Никола Козлево

 

 

Обява


Заповед РД-179 - 04.07.2022 год.


Заповед РД-180 - 04.07.2022 год.


Етичен кодекс


Длъжностна характеристика


Правила


Приложения

 

 

Публикувано на: 06.07.2022 год.


 

Заповед №215 от 02.08.2022 год. - Прекратяване на конкурса

 

Публикувано на: 02.08.2022 год.