Раздаване на спортни екипи село Вълнари

Кметът на община Никола Козлево г-н Реджеб раздава спортни комплекти на всички ученици, учащи на територията на общината. Днес той посети училищeто в с.Вълнари.

Галерия