Раздаване на спортни екипи село Никола Козлево

Кметът на община Никола Козлево г-н Реджеб раздава спортни комплекти на всички ученици, учащи на територията на общината. Днес той посети училищата в с.Пет могили и с.Никола Козлево.

Галерия