Общински съвет за намаляване риска от бедствия

Заповед № РД - 72 от 16.02.2017 год. за определяне на поименен състав на Общински съвет за намаляване риска от бедствия на територията на община Никола Козлево


Покана до членовете на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Никола Козлево


Протокол № 1/07.03.2017 год. от проведено заседание на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Никола Козлево


Правила за устройството и дейността на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Никола Козлево


Покана до членовете на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Никола Козлево 03.10.2017

 

Протокол №2 от 03.11.2017 г.

 

В изпълнение ан чл.65, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, свиквам на 27.04.2018г. от 11:00ч. в заседателна зала №2, в сградата на Общинска администрация Никола Козлево, редовно заседание на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Никола Козлево

 

В изпълнение ан чл.65, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, свиквам на 30.05.2018г. от 9:30ч. в заседателна зала №2, в сградата на Общинска администрация Никола Козлево, редовно второ заседание на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Никола Козлево

 

Протокол №2 от 30.05.2018 г.

 

В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, СВИКВАМ на 26.10.2018г. от 10:30 ч. в заседателна зала №2 в сградата на Общинска Администрация Никола Козлево, редовно трето заседание на Общинския съвет за намаляване риска от бедствия на територията на Община Никола Козлево.

 

Протокол №3 от 26.10.2018 г.

 

В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, СВИКВАМ на 26.03.2019г. от 10:30 ч. в заседателна зала №2 в сградата на Общинска Администрация Никола Козлево, редовно трето заседание на Общинския съвет за намаляване риска от бедствия на територията на Община Никола Козлево.

В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, СВИКВАМ на 26.03.2019г. от 10:30 ч. в заседателна зала №2 в сградата на Общинска Администрация Никола Козлево, редовно трето заседание на Общинския съвет за намаляване риска от бедствия на територията на Община Никола Козлево.

 

Протокол №1 от 26.03.2019 г.

 

Протокол №2 от 28.05.2019 г.

 

Заповед за определяне на работна група да преразгледа и актуализира Общински план за защита при бедствия съвместно с председатели на ведомства и юридически лица