Днес комисия, назначена от Кмета на община Никола Козлево и лично г-н Ешреф Реджеб извърши преглед на техниката за зимно снегопочистване на територията на община Никола Козлево. Присъстваха всички специално оборудвани машини.

Снимки може да видите тук: