Съобщение във връзка с провеждане на обучение на СИК

СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год., Общинска администрация Никола Козлево уведомява представителите на политическите партии и коалиции и всички членове на Секционни избирателни комисии на територията на общината, че на 17.05.2019 год. /Петък/ от 16,00 часа в малката заседателната зала към НЧ „Пробуда – 1906” с. Никола Козлево, находяща се на пл. "23ти септември" № 3, ще се проведе обучение от Районна избирателна комисия - Шумен на членовете на Секционните избирателни комисии.

Призоваваме всички членове на Секционни избирателни комисии на територията на общината да вземат активно участие в обучението.