ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО


БАНКА: "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД

BIC: DEMIBGSF

IBAN: BG42DEMI92408400038685


 

ВИД НА ПЛАЩАНЕ/КОД:

44 21 00 - ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
44 23 00 - ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
44 24 00 - ТАКСИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ


 


 

 

Телефон за вързка със звено МДТ: 05328 2067

 


 

ПЛАЩАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ВИД НА ПЛАЩАНЕ/КОД:

44 80 07 - АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ