Спортни турнири в с. Хърсово по случай Ден на селото