График

на Консултативен кабинет към МКБППМН с Никола Козлево за работа на психолог Мария Балчева считано от 20.03.2019 г.

 

Сряда

 

13:00 - 14:00 - Консултация с ученици

14:00 - 15:00 - Консултация с ученици

15:00 - 16:00 - Консултация с учители и родители

16:00 - 17:00 - Работа с документи