Обобщена информация по чл. 44, ал. 10 от ЗОП, подадена през 2016 г.

Обобщена информация по чл. 44, ал. 10 от ЗОП, подадена през 2016 г.

Качена на 17.03.2016 г.