Съобщение за допусната техническа грешка в преписка на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за СМР: „Възстановяване на улица "Георги Димитров" в село Крива река, Община Никола Козлево, участък от път SHU1060 до площада включително“

До всички заинтересовани лица

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че в преписката към обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за СМР: „Възстановяване на улица "Георги Димитров" в село Крива река, Община Никола Козлево, участък от път SHU1060 до площада включително“, която е налична на адрес http://profilnakupuvacha.com/1464,10153, е допусната техническа грешка в изписването на датата на Решението в публикуваните на 15.01.2015 г., 19.01.2015 г., 22.01.2015 г. и 26.01.2015 г. пет броя отговори на запитвания, като уточняваме, че цитираната обществена поръчка е открита с Решение № 18 от 23.12.2014 г.

 

 

 

 

 

 

 

Качено на 26.01.2015 г.