Прессъобщения

Община Никола Козлево подписа договор за финансиране на проект BG05M9OP001-2.010-0278 „Създаване на заетост в общинско предприятие „Социални дейности“ на Община Никола Козлево“

качено на 22.06.2018 г.


 

Предстои подбор на целевата група по проект BG05M9OP001-2.010-0278 „Създаване на заетост в общинско предприятие „Социални дейности“ на Община Никола Козлево“

качено на 17.09.2018 г.


 

Нов автомобил за Общинско предприятие „Социални дейности“

качено на 31.10.2018 г.


 

32 безработни лица бяха назначени в новосформираното общинско социално предприятие на Община Никола Козлево - ОП „Социални дейности“

качено на 31.01.2019 г.


Разнос на храна по проект BG05M9OP001-2.010-0278 „Създаване на заетост в общинско предприятие „Социални дейности“ на Община Никола Козлево“

качено на 02.05.2019 г.


Психологическа и социална подкрепа по проект BG05M9OP001-2.010-0278 „Създаване на заетост в общинско предприятие „Социални дейности“ на Община Никола Козлево“

качено на 24.06.2019 г.


Приключиха дейностите по психологическа и социална подкрепа на целевата група по проект BG05M9OP001-2.010-0278

качено на 07.10.2019 г.


Приключи проект BG05M9OP001-2.010-0278 „Създаване на заетост в общинско предприятие „Социални дейности“ на Община Никола Козлево“

качено на 23.12.2019 г.


 


Нов автомобил за Общинско предприятие „Социални дейности“