Трета процедура за отдаване под наем на необработваеми земи от общински поземлен фонд

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

На  основание Решение №26 по протокол №1 от 21.02.2013г. на Общински съвет Никола Козлево, Заповед №РД-170/25.06.2013г. на кмета на община Никола Козлево

ОБЯВЯВА

Трета  процедура за отдаване под наем на необработваеми земи от общински  поземлен фонд без търг или конкурс  останали незаети след проведена втора процедура за срок от  десет  стопански години, считано от 2013/2014г.

Подаване на заявленията :

в срок от 01.07.2013г. до 05.07.2013г. ще се приемат заявления от граждани желаещи да обработват общинска земя, ако след този срок има останали неотдадени земи, следваща дата за отдаване е както следва:

от 22.07.2013 до 26.07.2013г. ще се приемат заявления от граждани желаещи да обработват общинска земя, ако след този срок има останали неотдадени земи, следваща дата за отдаване е както следва:

от 05.08.2013 до 09.08.2013г. ще се приемат заявления от граждани желаещи да обработват общинска земя, ако след този срок има останали неотдадени земи, следваща дата за отдаване е както следва:

от 26.08.2013 до 30.08.2013г. ще се приемат заявления от граждани желаещи да обработват общинска земя, ако след този срок има останали неотдадени земи, следваща дата за отдаване е както следва:

от 02.09.2013 до 09.09.2013г. ще се приемат заявления от граждани желаещи да обработват общинска земя.