Обява за провеждане на комисия по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Никола Козлево

Обява за провеждане на комисия по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Никола Козлево

Качена на 18.08.2015 г.