БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО


за дарителство   направено във връзка с  благотворителната кампания Коледно вълшебство”

Община Никола Козлево и МКБППМН към Община Никола Козлево изказва своята дълбока благодарност за участието Ви в благотворителната кампания „Коледно вълшебство”. С вярата Ви в кампанията и проявеното от Ваша страна благородство в името на нашите деца, успяхме да  зарадваме 135 детски сърца.

Вашата подкрепа доказа, че с общи усилия можем да осъществим големи и благородни дела!

Благодим на всички Вас, които се включихте в кампанията „Коледно вълшебство”:


„Тетрахиб“ АД

„Ешрефоглу“ ООД

„Еко Био Бри“ ЕООД

„Деско комерс - Славов“ ЕООД

„Агротех импекс“ АД

Детски градини и училища

Общинска администрация

Народни читалища

Ешреф Вели Реджеб – Кмет на Община Никола Козлево