Реконструкция и рехабилитация на централен площад с парк с. Никола Козлево и централен площад с. Вълнари, Община Никола Козлево