ДЕКЛАРАЦИЯ - за липса на обстоятелства
ДЕКЛАРАЦИЯ - Оглед
ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ
Заповед
Декларация
Списък с имоти
Заявление
Проектодоговор
Тръжна документация

 

Декларация- за липса на обстоятелства


Декларация- Оглед


Декларация- СЪГЛАСИЕ


Заповед


Списък с имоти


Заявление


Проектодоговор


Тръжна документация

 

Спечелили търга - 07.06.2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

качено на 17.05.2019