ПОКАНА

На основание чл. 49, ал. 2 от Наредбата за планирането на социалните услуги е  изготвен:

 

Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет


Предложение за Национална карта на социалните услуги

 

Във връзка с чл. 42 от Наредбата за планиране на социални услуги очакваме Вашите предложения и препоръки писмено в 30-дневен срок от публикуването на документите на интернет страницата на Община Никола Козлево в деловодството на Общината или на e-mail: obankozlevo@abv.bg

 

 

Публикувано на 16.10.2023 год.