О Б Я В Л Е Н И Е

НА ВНИМАНИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО!!!


На 16.11.2023 г. от 12:00 до 12:30 часа, ще се извършат тестове на системата за ранно предупреждение за бедствия и аварии. В тази връзка всеки потребител, на който и да е мобилен оператор, ще получи текстово съобщение, като устройствата - телефони, таблети и смарт часовници, ще издават и звуков сигнал, който може да бъде спрян.