ПОКАНА

От

Председателя на Общински съвет Нкола Козлево – Нурай Реджеб

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси

Кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 31.08.2023 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в заседателната зала на Общински съвет при Община Никола Козлево.

НА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

На Отчета на Бюджет 2022 г.

на Община Никола Козлево

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на отчета на бюджета на Община Никола Козлево за 2022 г. Съгласно законовите разпоредби това става след публично обсъждане с местната общественост. Водени от убеждението, че приемането на отчета на общинския бюджет, е част от най важните решения, които са приети през изминалата бюджетна година, очакваме Вашите мнения, касаещи отчета на Бюджета на Община Никола Козлево за 2022 г.

Материалите за отчета на Бюджета за 2022 г. на Община Никола Козлево за публикувани на www.nikolakozlevo.bg.


С уважение,

Нурай Реджеб

Председател на ОбС Никола Козлево

 

публикувано на 23.08.2023