Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на моторно превозно средство - Мерцедес Е200 Компресор

 

Заповед РД 319 от 15.09.2017г.

 

Заявление

 

Тръжна документация