Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи предоставени безвъзмездно право на ползване на НЧ

 

 

Заповед РД-322 от 15.09.2017

 

Заявление

 

Списък имоти

 

Тръжна документация