Заповед за насрочен търг
Декларация за оглед на имота
Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни
Декларажия за липса на обстоятелства
Заявление за участие по образец
Проектодоговор
Списък с имоти
Тръжна документация

 

Заповед за насрочен търг

Декларация за оглед на имота

Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни

Декларажия за липса на обстоятелства

Заявление за участие по образец

Проектодоговор

Списък с имоти

Тръжна документация

 

Публикувано на 27.01.2020год.

 

 


 

Заповед за спечелили търга

Публикувано на 13.02.2020год.