Процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински извънгорски територии


Заповед за насрочване на търг


Проектодоговор

Сортиментна ведомост и скици на имоти

Тръжна документация

Заявление за участие

Административни сведения

Декларация 1 по чл. 58, ал. т. 3

Декларация 2

Декларация 3

Декларация 4

Декларация 5

Декларация 6

Приложение 2

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Всички необходими документи може да свалите от тук: ZIP

 

Публикувано на 28.05.2020 г.

 


 

 

Протокол от проведен търг

Публикувано на 18.05.2020 г.


Заповед за спечелил търга

Публикувано на 18.06.2020 г.