Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на моторно превозно средство – общинска собственост. Мерцедес модел Е 200 Компресор 30.04.2020

 

 

Заповед за насрочен търг


Тръжни условия


Декларация за оглед на моторното превозно средство


Декларация съгласие за предоставяне на лични данни


Заявление  - Физически лица


Заявление - Юридически лица


Приемо - предавателен протокол


Проектодоговор

Публикувано на 30.04.2020 г.