Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на моторно превозно средство – общинска собственост. Мерцедес модел Е 200 Компресор

 

 

 

Заповед за насрочен търг


Тръжна документация


Декларация за оглед на моторното превозно средство


Декларация съгласие за предоставяне на лични данни


Заявление за участие


Приемо-предавателен протокол


Проектодоговор

 

публикувано на 17.12.2020 г.