Декларация за оглед на имота
Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни
Декларажия за липса на обстоятелства
Заявление за участие по образец
Проектодоговор
Списък с имоти
Тръжна документация

 

 

Заповед за насрочване на търг


Декларация за оглед на имота

Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни

Заявление за участие по образец

Проектодоговор

Списък с имоти

Тръжна документация

 

Публикувано на 27.01.2020год


 

Заповед за спечелили търга

Публикувано на 13.02.2020год