ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

 


Уважаеми господине, госпожо

На 01 Август 2023 година от 15.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам извънредно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2023 год., при следния дневен ред:

 


  1. Разглеждане на докладна с Вх. № 143/31.07.2023 год.

Председател Общински съвет :…………П…………

/Нурай Ферудин Реджеб/