Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 30 Май 2019 г.

ПОКАНА

 


До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 30 май  2019 година от 09.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2019 година, при следния  дневен ред:

  1. Питания. Отговор на питания.
  2. Докладна с Вх.№ 178/23.05.2019г.