Покана за участие в шеста редовна сесия за 2016 г. на общински съвет Никола Козлево

 

 

ПОКАНАДо …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола КозлевоУважаеми господине, госпожо

На 28 юни 2016 година от 11.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам шеста

редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2016 година, при следния  дневен ред:

 

Приложение

Приложение

Приложение

Приложение

Приложение

Приложение

Приложение

Приложение

Приложение

Приложение